فارسی English العربية

ایستگاه های تقویت فشار گازخط ششم سراسری

ایستگاه های تقویت فشار گازخط ششم سراسری

ایستگاه های تقویت فشار گازخط ششم سراسری
محل اجرای پروژه: اهواز-حسینیه-بیدبلند
کارفرمای اصلی : شرکت ملی توسعه گاز ایران
سال اجرای پروژه: 1397
این پروژه خط انتقال گاز از منطقه عسلویه و فازهای 9 و10 شروع و تا دهگلان در استان کردستان و از آنجا به بغداد و بصره امتداد می‌یابد ظرفیت انتقال گاز این خط ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز جهت صادرات گاز شیرین از ایران به کشور عراق و تأمین و تقویت سیستم گازرسانی استان‌های غربی و شمال غرب کشور می باشد.
خط انتقال گاز ششم سراسری به طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر میباشد که شامل گستره ذیل است:
1- خط لوله عسلویه به بیدبلند به طول ۵۰۰ کیلومتر
2- خط لوله بیدبلند به اهواز ۱۱۰ کیلومتر
3- اهواز به دهگلان به طول ۵۹۰ کیلومتر
شرکت ملی توسعه گاز ایران در این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت نفتانیر قراردادی با شرکت هیربدان امضا نمود. این پروژه شامل ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز در مناطق دیلم، بیدبلند، اهواز، حسینیه وکوهدشت می باشد. این شرکت افتخار دارد به اطلاع برساند که هر ۵ قسمت تقویت فشار گاز را به شرکت‌های طرح و بازرسی، انرژی گستر نصیر و پارس میامی کویر (مشارکت) و آریا پترو گاز گلوبال در زمینه تولید سینی و نردبان کابل و سیستم ساپورتینگ با شرکت‌های نامبرده همکاری نمایند.