فارسی English العربية

شرکت پتروشیمی گچساران

شرکت پتروشیمی گچساران


کارفرمای اصلی: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مجری: شرکت پتروشیمی گچساران

سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲

این سفارش، مربوط به تامین اقلام سینی و نردبان کابل به همراه متعلقات مربوطه برای سایت پتروشیمی گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است. دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه مناطق غربی کشور، طرح احداث خط لوله سراسری اتیلن غرب را تصویب نمود. این خط لوله از عسلویه شروع شده، از استان های فارس، خوزستان، چهار محال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و کردستان عبور کرده و به شمال غربی کشور منتهی می گردد. در سال های ابتدایی این پروژه، کمبود اعتبار و پس از آن، تحریم های کشور مشکلات زیادی را گریبان گیر این پروژه اقتصادی کرد. اما در سال های اخیر، رونق به این پروژه ملی بازگشته است.