فارسی English العربية

آبرسانی پتروشیمی دهلران

آبرسانی پتروشیمی دهلران


کارفرمای اصلی: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

مجری: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

سال اجرای پروژه: ۱۳۹۹

این سفارش، مربوط به تامین اقلام نردبان کابل، کاور، متعلقات مربوطه و همچنین ساپورت ها برای پروژه آبرسانی پتروشیمی دهلران بوده است. موقعیت این پروژه، در استان ایلام، شهر دهلران و در منطقه دشت اکبر می باشد. پروژه پتروشیمی دهلران شامل سه زیر پروژه است: پروژه خط لوله انتقال محصول اتیلن، پروژه تامین برق، و پروژه آبرسانی به مجتمع پتروشیمی دهلران. مورد آخر از سوی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم واگذار گردیده است.