فارسی English العربية

پروژه نیروگاه آبی اومااویا سریلانکا

پروژه نیروگاه آبی اومااویا سریلانکا

پروژه نیروگاه آبی اومااویا سریلانکا
محل اجرای پروژه: Bandarawela, Sri Lanka
کارفرمای اصلی: Ministry of Mahaweli Development and Environment of Sri Lanka
مجری: شرکت فرآب
سال اجرای پروژه: 1396
این پروژه در کشور سریلانکا به منظور انتقال آب، تولید برق و استفاده در صنعت کشاورزی اجرا شده است. پروژه در جنوب شرقی کشور سریلانکا در ارتفاعات استان اویا قرار دارد هدف پروژه مذکور تولید 120 مگا وات برق و انتقال آبی بالغ بر ۱۴۵ متر مکعب بر دقیقه که در بخش کشاورزی مصرف خواهد شد که این مقدار تا 700 متر مکعب بر دقیقه قابل افزایش خواهد بود.
پروژه شامل دو سد بتنی غلطکی می باشد. اولین سد بر روی رودخانه اوما اویا در ناحیه “پاهول پولا” ساخته شده است. آب از رودخانه اوما اویا توسط تونلی به طول حدود 3.7 کیلومتر (تونل انتقال دهنده) به داخل مخزن سد دیرابا که بر روی رودخانه “ماهاتوتیلا اویا” ریخته می شود. از آنجا یک تونل بلند آبرسان به طول حدود 15.2 کیلومتر آب را به یک نیروگاه زیرزمینی منتقل خواهد کرد. آب موجود در نیروگاه توسط یک تونل به طول تقریبی 3.6 کیلومتر به سمت رودخانه “آلیکوتا اویا” هدایت می گردد، که شاخه ای از رودخانه “کیریندی اویا” می باشد.
این شرکت در این پروژه با شرکت فرآب بابت تولید سینی و نردبان کابل و سیستم ساپورتینگ همکاری داشته است