فارسی English العربية

احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز ميدان هما

احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز ميدان هما

کارفرمای اصلی: شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا - شرکت مهندسین ساخت و بهره وری آرمان
مجری: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
خریدار: شرکت ساختمانی انهار
سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲


با توجه به روند افت طبیعی تولید در مخازن گازی و با توجه به اینکه بسیاری از میدان های گازی ایران در نیمه عمر خود به سر می برند، برای جبران افت فشار در میدان های گازی، سرمایه گذاری هایی اتفاق افتاده که از جمله آنها احداث ایستگاه های تقویت فشار در میدان گازی هما بوده است. 
شرکت عالم افروز مفتخر بوده در زمینه تامین اقلام سینی و نردبان کابل و متعلقات مربوطه، و همچنین تامین کاندوئیت در این پروژه همکاری نماید.