فارسی English العربية

پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید

پروژه پتروشیمی تخت جمشید
محل اجرای پروژه: عسلویه – پتروشیمی تخت جمشید
کارفرمای اصلی: پتروشیمی تخت جمشید
مجری: پتروشیمی تخت جمشید
سال اجرای پروژه: 1398
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در منطقه ماهشهر قرار دارد پتروشیمی تخت جمشید در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر احداث شده است. شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شامل یک واحد تولیدی استایرن بوتا‌دین را به ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن و یک واحد تولیدی پلی بوتادین با ظرفیت تولید سالانه ۱۸ هزار تن می باشد. خوراک مورد نیاز پتروشیمی تخت جمشید که شامل منومرهای 1 و 3 بوتا‌دین و استایرن است به ترتیب از پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی پارس تامین می گردد. عمده سرویس های جانبی مورد نیاز در داخل شرکت و قسمت برق و آب از پتروشیمی فجر تامین می‌گردد . اجرای احداث مجتمع از آذر ماه سال ۱۳۹۱ شروع و در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسیده است.
این شرکت در این پروژه با شرکت پتروشیمی تخت جمشید بابت تولید سینی و نردبان کابل و سیستم ساپورتینگ همکاری داشته است.