فارسی English العربية

میدان نفتی یاران جنوبی

میدان نفتی یاران جنوبی

پروژه میدان نفتی یاران جنوبی
محل اجرای پروژه: اهواز – میدان نفتی یاران جنوبی
کارفرمای اصلی: شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
مجری: شرکت پارس کیهان
سال اجرای پروژه: 1398
میدان نفتی یاران به طول ۴۸ کیلومتر و به عرض 2.5 کیلومتر در ۱۳۰ کیلومتری اهواز قرار دارد. این میدان نفتی مشترک است بین ایران و عراق که قسمت عراق به نام میدان مجنون معروف است. قسمتی از این پروژه به بهره‌برداری رسیده است که در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ بشکه در روز استخراج می شود ولی پیش بینی می شود در روز حدود 30 هزار بشکه از میدان استخراج شود. پیمانکار اصلی پروژه شرکت نفت و گاز پرشیا است که پیمانکاران متعددی در این پروژه با شرکت اصلی همکاری می‌کنند.
این شرکت دراین پروژه با شرکت پارس کیهان بابت تولید سینی و نردبان کابل و استیل استراکچر همکاری داشته است.