فارسی English العربية

سکوی نفتی سیری

سکوی نفتی سیری

سکوهای نفتی سیری
محل اجرای پروژه: سیری
کارفرمای اصلی: شرکت نفت فلات قاره ایران
مجری: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – موسسه دریا ساحل
سال اجرای پروژه: 1389
جزیره سیری در حدود ۷۲ کیلومتری جنوب بندرلنگه و ۴۰ کیلومتری غرب جزیره ابوموسی قرار دارد و مساحت جزیره حدود ۱۸ کیلومتر مربع است.
میادین نفتی منطقه سیری به شرح ذیل است:
میدان الوند: در ۵۰ کیلومتری غرب جزیره سیری قرار دارد و شامل دو سکوی چاه می باشد نفت این میدان بعد از اختلاط با نفت میادین سیوند و دنا و نصرت به جزیره کیش انتقال می‌یابد.
میدان مشترک نصرت: این میدان دارای پنج حلقه چاه تولیدی می باشد و نفت تولیدی از میدان به سکوی نصر منتقل می شود لازم است به اطلاع رسانده شود که نفت میادین سیوند، دنا، نصرت و الوند در سکوی بهره‌برداری نصر جمع آوری و به جزیره سیری انتقال می‌یابد.
میدان نفتی اسفند (سیری E ): میدان اسفند در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی جزیره واقع گردیده و ۵ سکوی دریایی متشکل از 3 سکوی چاه یک سکوی بهره برداری ویک سکوی مشعل می باشد پس از استخراج به جزیره انتقال می‌یابد.
میادین نفتی سیوند ( سیری C ) و دنا ( سیری D ): میدان نفتی سیوند با 18 حلقه چاه و میدان دنا با ۲۴ حلقه چاه در غرب جزیره سیری قرار دارد.
میدان مشترک فروزان: این میدان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی جزیره خارک قرار دارد میدان فروزان دارای ۵۳ حلقه چاه است و این میدان بامیدان مرجان (عربستان ) مشترک می باشد.
این شرکت افتخار دارد به اطلاع برساند که در پروژه‌های سکوهای سیری E C,D, با شرکت دریا ساحل بابت تولید سینی و نردبان کابل از جنس جی آر پی همکاری نموده است.